Kwaliteit

Kwaliteit is het bestaansrecht van ons bedrijf. Een installatie moet tot in de kleinste details netjes, veilig en betrouwbaar zijn. Al onze medewerkers gebruiken daarom de modernste meet- en testapparatuur en hebben de opdracht alle werkzaamheden te testen en de gegevens vast te leggen op digitale checklists.

InstallQ
Daarom is Beyer Installatie InstallQ gecertificeerd. Dit is de hoogst haalbare certificering in onze branche en staat voor goede kwaliteit en veiligheid. Met een InstallQ-certificaat toont een installateur de professionaliteit van zijn onderneming en de vakbekwaamheid van zijn medewerkers aan. Zakelijke opdrachtgevers en consumenten krijgen met deze certificaten de zekerheid dat installaties duurzaam zijn en veilig zijn ontworpen. De prestaties van de gecertificeerde installaties sluiten optimaal aan bij hoge eisen, zoals een gezond binnenklimaat.

Voor meer informatie: Over InstallQ.

VCA*
We zijn ook al jarenlang VCA* gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om bedrijven als Beyer Installatie veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

Branche-organisatie Techniek Nederland

Tot slot is Beyer Installatie lid van branche-organisatie Techniek Nederland. Voor bedrijven hanteren wij de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007). Bent u consument? Dan hanteren wij de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC).

Neem contact op