Energielabel C - verplicht voor kantoren!

Vanaf 1 januari 2023 is het voor kantoorgebouwen verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Veel bedrijfsgebouwen voldoen al aan deze minimale eisen. Maar er zijn een aantal gebouwen die hier nog niet aan voldoen. Wij helpen u graag om uw bedrijfsgebouw te optimaliseren zodat deze wél minimaal voldoet aan het vereiste energielabel C. 

Neem contact op

Wat is het Energielabel precies?

Een energielabel van een gebouw laat zien hoe energiezuinig het gebouw is. Gebouweigenaren zijn verplicht een dergelijk label beschikbaar te stellen een een eventuele huurder of koper. Het Energielabel is onderverdeeld in 7 niveau. Hierbij geldt dat niveau G het laagste is; dit label is van toepassing op gebouwen die het minst energiezuinig zijn. Niveau A geldt voor gebouwen die het energiezuinigst zijn. Binnen niveau A zijn ook nog gradaties aan te brengen. Zo zijn er tegenwoordig woningen met een A++++-label. 

Met het energielabel wil de overheid woning- of gebouweigenaren informeren over de energiezuinigheid van het betreffende gebouw. Daarnaast wil de overheid energiebesparende maatregelen stimuleren. Zo staat op het energielabel beschreven welke maatregelen genomen kunnen; bijvoorbeeld het isoleren van het dak, het aanbrengen van zonnepanelen of het optimaliseren van de verlichting. 

Verplicht energielabel

Vanaf 1 januari 2023 geldt er dus een verplicht energielabel C voor kantoorgebouwen. Dit houdt in dat er een primair fossiel energiegebruik is van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Is dit per 1 januari 2023 niet op orde dan mag het kantoorgebouw per die datum niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012

Check het energielabel

We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn rondom het energielabel. Een van die vragen kan zijn: wat voor energielabel heeft mijn kantoorgebouw op dit moment? Of uw kantoorgebouw een energielabel of en zo ja, welk label dit dan is kunt u checken via EP-online

Tijd voor actie?

Voldoet uw kantoorgebouw nog niet aan het minimaal vereiste energielabel C? Of wilt u het huidige energielabel van uw kantoorgebouw graag nog verder verbeteren? Wij zijn u graag van dienst! Of het nu gaat om kantoorgebouwen, bedrijfsloodsen of opslagmagazijnen; wij zijn u graag van dienst en helpen u om uw energielabel te verbeteren! 

Wilt u meer weten? 

Wij helpen u graag zodoet uw kantoorgebouw voldoet aan energielabel C; van gedegen advies tot de complete uitvoering. We ontzorgen u als klant bij het gehele project.

Neem contact op met een van onze specialisten via ons telefoonnummer 0186-693099, vul ons contactformulier in of stuur een mail naar info@beyerinstallatie.nl.

 

Neem contact op